Talkshow

Ik ben pas uitgenodigd door Suzanne Thoëne, aankoopmakelaar Van Stad Naar Land voor een interview.

Klik hier voor het hele interview (Van Stad Naar Land TALKSHOW – Afl #1: In gesprek met… Daphne van Empel financieel adviseur) of beluister het hier via Spotify .

Eigen woning? Bereid u voor op minder fiscaal voordeel

De afgelopen tien jaar heeft de overheid op zichtbare en minder zichtbare manieren de belastingvoordelen rond de eigen woning versoberd. Deze voordelen waren ooit bedoeld om het eigenwoningbezit onder Nederlanders te stimuleren. Dat is gelukt.

Nederland telt 7,7 miljoen woningen, waarvan er 4,3 miljoen (56 procent) als koopwoning in handen van particulieren zijn. Van de koopwoningen zijn er 3,5 miljoen (81 procent) geheel of deels gefinancierd met een hypothecaire lening, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken. De overheid kijkt kritisch naar het prijskaartje van het beleid; de hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks ongeveer 11 miljard euro.

Als u eigenaar bent van een woning belast met een hypothecaire lening, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze ontwikkeling. De belastingvoordelen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen. Iets om rekening mee te houden. Gemiddeld krijgt de woningeigenaar een derde van zijn hypotheekrente terug in de vorm van een belastingkorting. Paniek is niet nodig, maar breng wel in kaart wat het voor u betekent als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. De woonlasten worden dan voor de meesten van ons een stuk hoger, afhankelijk van de soort hypotheek die u hebt. Op termijn kan verhuizen naar een voordeligere woning een optie zijn, of het (deels) aflossen van de hypotheek.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

  • De rente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Houdt u er rekening mee dat u de hypotheekrente maximaal dertig jaar lang kan aftrekken. Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek is in 2001 ingevoerd. Als u voor 2001 een huis hebt gekocht, krijgt u nog tot 2031 hypotheekrenteaftrek.
  • De bijleenregeling. Koopt u een woning, dan wil de overheid dat u de eventuele overwaarde van een eerdere woning in het huis stopt. Doet u dit niet en leent u de overwaarde bij, dan is over het bedrag van deze overwaarde geen renteaftrek toegestaan. Wie een woning koopt en het oude huis verkoopt, krijgt dus te maken met deze bijleenregeling.
    Een rekenvoorbeeld illustreert het effect van de bijleenregeling. Stel, de overwaarde van de woning die u hebt verkocht is 40.000 euro. U koopt een nieuwe woning van 200.000 euro. De rente is dan aftrekbaar over een lening van maximaal 160.000 euro (200.000 – 40.000 euro). Leent u meer dan 160.000 euro? Dan mag u over het bedrag boven die 160.000 euro geen rente aftrekken. Het eventueel extra geleende bedrag valt in box 3 en is daar aftrekbaar van de bezittingen in box 3.
  • Maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek daalt. Het maximale percentage waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken, daalt elk jaar een klein beetje. In 2014 daalde deze voor het eerst van 52 procent naar 51,5 procent. In 2017 werd de aftrek verlaagd naar 50 procent. In 2019 is het percentage 49 procent. Het maximale percentage waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken gaat de komende jaren versneld omlaag. In 2023 moet dit zijn gezakt naar 37,05 procent. Hier krijgt u voorlopig alleen mee te maken als u in de hoogste belastingschijf van 51,75 procent zit.
  • Aflossingseis per 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt de eis dat nieuwe leningen of aanvullende leningen (bij verhuizing naar een duurdere woning) volledig afgelost moeten worden middels een lineair- of annuïtair dalende lening. Door deze hypotheekvormen wordt de renteaftrek gedurende de looptijd minder.

Wilt u weten wat veranderingen in de belastingen voor u betekenen? Of wilt u inzicht in uw financiële plaatje als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is? Neem dan eens contact met me op.

Hoe financieel gezond ben jij?

Ouders maken zich het meeste zorgen over de financiële toekomst van hun kinderen. Terecht, want voor het eerst sinds lange tijd gaan onze kinderen het moeilijker krijgen dan de vorige generaties.

Toch blijkt uit een groot FFP/Nibud-onderzoek dat voor een grote groep veertigers en vijftigers één zorg nóg groter is: de aflossingsvrije hypotheek die als een molensteen om hun nek hangt. Weegt die ook voor jou zo zwaar? Niet zo gek dat ouders zich zorgen maken om de financiën van hun kinderen. Want straks gaat jouw geld niet naar de kinderen, maar heb je het nodig om je hypotheek te betalen.

Nu ben je nog op tijd om je hypotheekprobleem op te lossen, want straks is het te laat. We leven immers in een samenleving waarin steeds meer van iedereen wordt verwacht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financiële gezondheid.

Een goed gesprek met een gecertificeerd financieel planner kan je helpen !

Hier alvast wat tips ter voorbereiding op dat gesprek:

  • Check wanneer de rentevaste periode van je aflossingsvrije hypotheek afloopt
  • Bekijk wat de einddatum is van je hypotheek
  • Ga na hoeveel het kost om je hypotheek vervroegd (in delen) af te lossen

Meer informatie uit het FFP/Nibud-onderzoek