Prinsjesdag, wat zijn de gevolgen voor uw eigen woning?

Hoe zit het met de aftrekposten voor de eigen woning? Wat zijn de plannen van het kabinet? Krijgen we minder belasting terug in 2020 en volgende jaren?

Al jaren wordt er gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek. Belastingaftrek over de hypotheek mag alleen als u zelf in de woning woont, de woning tot hoofdverblijf hebt, en mag alleen als u aflost op de schuld. En, de hypotheekrenteaftrek kent een maximale termijn van dertig jaar. Toch is het blijkbaar nodig om het mes scherper in de aftrek te zetten: vier belangrijke veranderingen die komend jaar al gaan plaatsvinden.

De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt

Oorspronkelijk was het zo dat hypotheekrente mocht worden afgetrokken tegen het geldende tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. Viel u in de hoogste schijf, dan betekende dit aanvankelijk een aftrek tegen 52%. Veel mensen rekenden met een eenvoudige rekensom: als ik € 1.000 hypotheekrente betaal, krijg ik de helft terug. Dat klopte toen al niet helemaal (omdat er ook nog zo iets is als het eigenwoningforfait), maar kwam wel dicht in de buurt. Voor de hoogste schijf inkomstenbelasting bestaat inmiddels een fiscale correctie als het gaat om de aftrek van hypotheekrente: aftrek tegen het hoogste tarief is niet meer mogelijk, u moet hierop een korting toepassen. Die korting zou in stapjes van een half procent, in heel wat jaren, afgeroomd worden naar een fors lager tarief, ruim in de dertig procent (in plaats van 50). Dat gaat nu opeens veel sneller, in stapjes – zeg maar gerust in stappen – van 3%. In 2020 moet u in totaal 3% corrigeren op het hoogste tarief. En dat gaat de komende jaren gewoon door. Een lagere aftrek betekent minder belastingvoordeel.

Het eigenwoningforfait

Goed nieuws is dat het eigenwoningforfait waarschijnlijk daalt. Momenteel bedraagt het eigenwoningforfait 0,65% over de WOZ-waarde van een woning die tussen de 75.000 en 1.080.000 ligt. Dus voor de meeste huizen geldt dit. Die 0,65% wordt 0,6%, dus iets lager. Een lagere fiscale bijtelling van de woning betekent een hoger belastingvoordeel.

De WOZ-waarde

Minder goed nieuws is dat de WOZ-waarde waarschijnlijk met 8% tot 10% stijgt. Dat zou de Waarderingskamer aan advies gaan geven aan gemeenten. Dat is de instantie die de landelijke en plaatselijke overheid van advies voorziet over de WOZ. Als dat gebeurt, betekent dit een verslechtering. Een hogere waarde van de woning leidt tot een hoger eigenwoningforfait en dat leidt vervolgens tot een hogere belastingafdracht.

Geen hypotheek of kleine hypotheek?

Vanaf 2005 kenden we de Wet Hillen. Deze wet houdt in dat als uw eigenwoningforfait hoger is dan de renteaftrek, dat u toch geen belasting betaalt over de woning. Stel, het eigenwoningforfait is € 1.000 en u betaalt € 500 aan hypotheekrente, dan zou u dus over het verschil 500 (1000 minus 500) belasting moeten betalen. De Wet Hillen zorgde ervoor dat dit niet hoefde. Tot dit jaar. In 2019 geldt voor het eerst een versobering. In dertig jaar moet de regeling worden afgebouwd. Iemand die in 2020 € 1000 forfait heeft en € 500 hypotheekrente, moet zo’n 6% van het verschil, dus 6% van 500 in dit voorbeeld, WEL als inkomen van de eigen woning rekenen. Het is nu nog peanuts, 6% van 500 is 30 euro, maar dit sluipt er wel in. En, zoals we met de beperking van de hypotheekrenteaftrek hebben gezien, ook al zijn de plannen om dit over heel wat jaren uit te smeren, dit kan maar zo weer veranderen.

Wat betekent dit?

  • Hypotheekrenteaftrek verder beperkt: in uw nadeel
  • Eigenwoningforfait gaat omlaag: in uw voordeel
  • WOZ-waarde gaat waarschijnlijk omhoog: in uw nadeel
  • Wet Hillen wordt geleidelijk afgeschaft: in uw nadeel

De effecten van een verlaging van het eigenwoningforfait en een hogere WOZ-waarde kunnen we misschien tegen elkaar wegstrepen. En dan blijft alleen nadeel over. Een doordacht financieel plan omtrent uw woning en uw hypotheek is dan ook van levensbelang om het belastingvoordeel waar u recht op hebt goed uit te rekenen.

Ik ben benieuwd naar uw verhaal en toekomstplannen !

Eigen woning? Bereid u voor op minder fiscaal voordeel

De afgelopen tien jaar heeft de overheid op zichtbare en minder zichtbare manieren de belastingvoordelen rond de eigen woning versoberd. Deze voordelen waren ooit bedoeld om het eigenwoningbezit onder Nederlanders te stimuleren. Dat is gelukt.

Nederland telt 7,7 miljoen woningen, waarvan er 4,3 miljoen (56 procent) als koopwoning in handen van particulieren zijn. Van de koopwoningen zijn er 3,5 miljoen (81 procent) geheel of deels gefinancierd met een hypothecaire lening, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken. De overheid kijkt kritisch naar het prijskaartje van het beleid; de hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks ongeveer 11 miljard euro.

Als u eigenaar bent van een woning belast met een hypothecaire lening, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze ontwikkeling. De belastingvoordelen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen. Iets om rekening mee te houden. Gemiddeld krijgt de woningeigenaar een derde van zijn hypotheekrente terug in de vorm van een belastingkorting. Paniek is niet nodig, maar breng wel in kaart wat het voor u betekent als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. De woonlasten worden dan voor de meesten van ons een stuk hoger, afhankelijk van de soort hypotheek die u hebt. Op termijn kan verhuizen naar een voordeligere woning een optie zijn, of het (deels) aflossen van de hypotheek.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

  • De rente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Houdt u er rekening mee dat u de hypotheekrente maximaal dertig jaar lang kan aftrekken. Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek is in 2001 ingevoerd. Als u voor 2001 een huis hebt gekocht, krijgt u nog tot 2031 hypotheekrenteaftrek.
  • De bijleenregeling. Koopt u een woning, dan wil de overheid dat u de eventuele overwaarde van een eerdere woning in het huis stopt. Doet u dit niet en leent u de overwaarde bij, dan is over het bedrag van deze overwaarde geen renteaftrek toegestaan. Wie een woning koopt en het oude huis verkoopt, krijgt dus te maken met deze bijleenregeling.
    Een rekenvoorbeeld illustreert het effect van de bijleenregeling. Stel, de overwaarde van de woning die u hebt verkocht is 40.000 euro. U koopt een nieuwe woning van 200.000 euro. De rente is dan aftrekbaar over een lening van maximaal 160.000 euro (200.000 – 40.000 euro). Leent u meer dan 160.000 euro? Dan mag u over het bedrag boven die 160.000 euro geen rente aftrekken. Het eventueel extra geleende bedrag valt in box 3 en is daar aftrekbaar van de bezittingen in box 3.
  • Maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek daalt. Het maximale percentage waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken, daalt elk jaar een klein beetje. In 2014 daalde deze voor het eerst van 52 procent naar 51,5 procent. In 2017 werd de aftrek verlaagd naar 50 procent. In 2019 is het percentage 49 procent. Het maximale percentage waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken gaat de komende jaren versneld omlaag. In 2023 moet dit zijn gezakt naar 37,05 procent. Hier krijgt u voorlopig alleen mee te maken als u in de hoogste belastingschijf van 51,75 procent zit.
  • Aflossingseis per 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt de eis dat nieuwe leningen of aanvullende leningen (bij verhuizing naar een duurdere woning) volledig afgelost moeten worden middels een lineair- of annuïtair dalende lening. Door deze hypotheekvormen wordt de renteaftrek gedurende de looptijd minder.

Wilt u weten wat veranderingen in de belastingen voor u betekenen? Of wilt u inzicht in uw financiële plaatje als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is? Neem dan eens contact met me op.