Privacybeleid

Privacy Statement

Wanneer u onze internetsite bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor Just Trust is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Just Trust respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
* om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
* de afhandeling van uw aanvraag tot informatie.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de internetsite zijn verbonden.