2020, wat verandert er op financieel gebied voor u?

Bent u in loondienst? Bent u ondernemer? Heeft u een eigen woning? Per 1 januari is er weer het nodige gewijzigd in de financiële wet- en regelgeving. Wat betekent dit voor u? We hebben een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje gezet.

Inkomsten- en loonbelasting
Wat opvalt is dat we dit jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was naar een tweeschijvenstelsel gaan. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met één persoon of twee personen wordt verdiend. De eerste schijf kent een tarief van 37,35% en loopt tot een belastbaar inkomen van € 68.507. Vorig jaar was het tarief 36,55% tot een inkomen van € 20.384 en 38,1% voor het meerdere tot € 68.507. De tweede schijf kent een tarief van 49,5% en is van toepassing voor dat deel van het inkomen boven de € 68.507. Vorig jaar bedroeg het toptarief 51,75%.

Voor AOW-gerechtigden geldt tot een inkomen van € 34.712 een gecombineerd tarief van 19,45% (of € 35.375 voor diegenen die geboren zijn voor 1946), omdat zij niet premieplichtig zijn voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit betekent dat er in de praktijk voor AOW-gerechtigden geen sprake is van een twee- maar van een drieschijvenstelsel.

Goed nieuws voor diegenen die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken: de AOW-leeftijd stijgt toch niet. U mag dus nog steeds met 66 jaar en 4 maanden met pensioen.

Arbeidskorting en heffingskorting
Niet alleen de tarieven in de inkomstenbelasting zijn van belang voor wat u uiteindelijk netto overhoudt in uw portemonnee, maar ook de heffingskortingen beïnvloeden uw koopkracht. Zo is de arbeidskorting omhooggegaan. Dit betekent een belastingverlaging voor alle werkenden met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 bruto per jaar. Ook de algemene heffingskorting is gestegen. Dit betekent dat iedereen met een bruto jaarinkomen tot € 68.507 minder belasting gaat betalen.

Aftrekposten
Het toptarief in box 1 bedraagt 49,5%, maar dit betekent niet dat aftrekposten die vallen in deze box ook tegen dit tarief fiscaal mogen worden afgetrokken. Het aftrektarief bedraagt dit jaar maximaal 46% voor diegenen met een hoger belastbaar inkomen dan € 68.507. Dit percentage zal de komende jaren nog verder afnemen tot 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,1% vanaf 2023.
Het betreft de volgende aftrekposten: hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek. Goed te weten is dat lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremies wel tegen het maximale tarief van 49,5% fiscaal aftrekbaar blijven.

Huis en hypotheek
Tegenover de lagere hypotheekrenteaftrek staat een lager eigenwoningforfait. Dit betekent dat diegenen met een belastbaar inkomen onder de € 68.507 netto ongeveer hetzelfde blijven betalen voor de hypotheek en diegenen met een hoger belastbaar inkomen meer gaan betalen.

Bent u van plan dit jaar een huis te kopen? Dan hebt u geluk ! De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is namelijk met € 20.000 gestegen naar een bedrag van € 310.000. Als u ook nog investeert in energiebesparende voorzieningen, dan neemt de NHG-kostengrens toe tot maximaal € 328.600.

Wijzigingen WAB
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Zo krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Vanaf dit jaar kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Daarna krijgt u automatisch een vast contract.

Elektrische auto’s
De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto’s bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting of aanschafbelasting (bpm) te betalen voor een elektrische auto. Wel is dit jaar de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak gestegen van 4% naar 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Voor elke euro hoger is de bijtelling 22%, gelijk aan die voor benzine- en dieselauto’s.

Fiets van de zaak
Vanaf dit jaar geldt net als voor het privégebruik van de auto van de zaak, een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de zaak. Dit betekent bij de fiets van de zaak dat jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen wordt geteld. Op deze manier rijdt u een fiets ter waarde van € 2.000 al voor minder dan € 5 per maand.

Partneralimentatie
Vanaf dit jaar wordt de betalingstermijn voor partneralimentatie flink ingekort. De maximale alimentatietermijn bedraagt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar in plaats van twaalf jaar. Deze wijziging is een extra nadeel voor de ex-partner die partneralimentatie ontvangt, omdat ook de hoogte van de partneralimentatie mogelijk lager zal worden als gevolg van de eerder besproken beperking van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie.

Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie geldt een aantal uitzonderingen. Zo houdt de alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar oud is.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van alle wijzigingen voor uw financiële situatie en hoe hier het beste op in te spelen? Neem dan eens contact met me op.

Een doe-het-zelfhypotheek verstandig?

Soms kan een kleine besparing op korte termijn, u op lange termijn onbedoeld een grote kostenpost opleveren. ‘Penny wise, pound foolish’ noemen de Engelsen dat. Een doe-het-zelfhypotheek, beter bekend als execution only hypotheek, is daar een goed voorbeeld van.

Excecution only hypotheek
Koopt u voor het eerst een eigen woning en is uw financiële situatie relatief simpel, dan kan het zelf regelen van een hypotheek een optie zijn. Echter ook voor starters geldt dat een verkeerde keuze voor een hypotheek vele duizenden euro’s te veel kan kosten. Kortom, bezint eer ge begint.

Bij een execution only hypotheek regelt u de meeste onderdelen direct met de geldverstrekker voor een relatief laag vast bedrag. U moet dan wel zelf allerlei zaken regelen en uitzoeken. Verder is het aanbod beperkt. Niet veel aanbieders van hypotheken laten u alle hypotheekvormen zonder adviseur afsluiten.

Kennis- en ervaringstoets
Wilt u een execution only hypotheek afsluiten, dan moet u allereerst de hypotheekaanbieder ervan overtuigen dat u beschikt over de juiste kennis door een wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets te doen. Slaagt u voor deze toets, dan kunt u de hypotheek zelf afsluiten. Houd er rekening mee dat u bij veel geldverstrekkers de toets maar één keer mag doen. Als u niet voldoende vragen goed beantwoord hebt, dan kunt u alleen een hypotheek afsluiten met behulp van een adviseur.

Om uiteindelijk te slagen voor de kennis- en ervaringstoets zult u over de nodige hypotheekkennis moeten beschikken. Al met al nog een reden waarom een execution only hypotheek slechts voor een enkeling is weggelegd.

Consumentenbond niet enthousiast
Is een doe-het-zelfhypotheek verstandig? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het voordeel is natuurlijk de besparing op de advieskosten, maar nadelen zijn er ook. Met name als u al eerder een hypotheek hebt afgesloten, kunnen de regels voor de nieuwe hypotheek complex zijn. Zeker als u de woning samen met een partner koopt die al eerder een eigen woning kocht.
De Consumentenbond ziet onder haar leden dat in de praktijk de besparing op korte termijn vaak niet opweegt tegen de besparing op lange termijn en raadt het niet aan. Zij wijzen op de grote gevolgen van een verkeerde keuze. Bijvoorbeeld bij de selectie van een rentevaste periode of de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering. Ook de juiste toepassing van de regels rond bijvoorbeeld de zogeheten bijleenregeling of de overgangsregeling kan uitdagend zijn.

Denkt u erover na om een doe-het-zelfhypotheek af te sluiten. Voorkom dan onaangename verrassingen en bel me eerst eens voor een vrijblijvende afspraak.

Prinsjesdag, wat zijn de gevolgen voor uw eigen woning?

Hoe zit het met de aftrekposten voor de eigen woning? Wat zijn de plannen van het kabinet? Krijgen we minder belasting terug in 2020 en volgende jaren?

Al jaren wordt er gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek. Belastingaftrek over de hypotheek mag alleen als u zelf in de woning woont, de woning tot hoofdverblijf hebt, en mag alleen als u aflost op de schuld. En, de hypotheekrenteaftrek kent een maximale termijn van dertig jaar. Toch is het blijkbaar nodig om het mes scherper in de aftrek te zetten: vier belangrijke veranderingen die komend jaar al gaan plaatsvinden.

De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt

Oorspronkelijk was het zo dat hypotheekrente mocht worden afgetrokken tegen het geldende tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. Viel u in de hoogste schijf, dan betekende dit aanvankelijk een aftrek tegen 52%. Veel mensen rekenden met een eenvoudige rekensom: als ik € 1.000 hypotheekrente betaal, krijg ik de helft terug. Dat klopte toen al niet helemaal (omdat er ook nog zo iets is als het eigenwoningforfait), maar kwam wel dicht in de buurt. Voor de hoogste schijf inkomstenbelasting bestaat inmiddels een fiscale correctie als het gaat om de aftrek van hypotheekrente: aftrek tegen het hoogste tarief is niet meer mogelijk, u moet hierop een korting toepassen. Die korting zou in stapjes van een half procent, in heel wat jaren, afgeroomd worden naar een fors lager tarief, ruim in de dertig procent (in plaats van 50). Dat gaat nu opeens veel sneller, in stapjes – zeg maar gerust in stappen – van 3%. In 2020 moet u in totaal 3% corrigeren op het hoogste tarief. En dat gaat de komende jaren gewoon door. Een lagere aftrek betekent minder belastingvoordeel.

Het eigenwoningforfait

Goed nieuws is dat het eigenwoningforfait waarschijnlijk daalt. Momenteel bedraagt het eigenwoningforfait 0,65% over de WOZ-waarde van een woning die tussen de 75.000 en 1.080.000 ligt. Dus voor de meeste huizen geldt dit. Die 0,65% wordt 0,6%, dus iets lager. Een lagere fiscale bijtelling van de woning betekent een hoger belastingvoordeel.

De WOZ-waarde

Minder goed nieuws is dat de WOZ-waarde waarschijnlijk met 8% tot 10% stijgt. Dat zou de Waarderingskamer aan advies gaan geven aan gemeenten. Dat is de instantie die de landelijke en plaatselijke overheid van advies voorziet over de WOZ. Als dat gebeurt, betekent dit een verslechtering. Een hogere waarde van de woning leidt tot een hoger eigenwoningforfait en dat leidt vervolgens tot een hogere belastingafdracht.

Geen hypotheek of kleine hypotheek?

Vanaf 2005 kenden we de Wet Hillen. Deze wet houdt in dat als uw eigenwoningforfait hoger is dan de renteaftrek, dat u toch geen belasting betaalt over de woning. Stel, het eigenwoningforfait is € 1.000 en u betaalt € 500 aan hypotheekrente, dan zou u dus over het verschil 500 (1000 minus 500) belasting moeten betalen. De Wet Hillen zorgde ervoor dat dit niet hoefde. Tot dit jaar. In 2019 geldt voor het eerst een versobering. In dertig jaar moet de regeling worden afgebouwd. Iemand die in 2020 € 1000 forfait heeft en € 500 hypotheekrente, moet zo’n 6% van het verschil, dus 6% van 500 in dit voorbeeld, WEL als inkomen van de eigen woning rekenen. Het is nu nog peanuts, 6% van 500 is 30 euro, maar dit sluipt er wel in. En, zoals we met de beperking van de hypotheekrenteaftrek hebben gezien, ook al zijn de plannen om dit over heel wat jaren uit te smeren, dit kan maar zo weer veranderen.

Wat betekent dit?

 • Hypotheekrenteaftrek verder beperkt: in uw nadeel
 • Eigenwoningforfait gaat omlaag: in uw voordeel
 • WOZ-waarde gaat waarschijnlijk omhoog: in uw nadeel
 • Wet Hillen wordt geleidelijk afgeschaft: in uw nadeel

De effecten van een verlaging van het eigenwoningforfait en een hogere WOZ-waarde kunnen we misschien tegen elkaar wegstrepen. En dan blijft alleen nadeel over. Een doordacht financieel plan omtrent uw woning en uw hypotheek is dan ook van levensbelang om het belastingvoordeel waar u recht op hebt goed uit te rekenen.

Ik ben benieuwd naar uw verhaal en toekomstplannen !

Eigen woning? Bereid u voor op minder fiscaal voordeel

De afgelopen tien jaar heeft de overheid op zichtbare en minder zichtbare manieren de belastingvoordelen rond de eigen woning versoberd. Deze voordelen waren ooit bedoeld om het eigenwoningbezit onder Nederlanders te stimuleren. Dat is gelukt.

Nederland telt 7,7 miljoen woningen, waarvan er 4,3 miljoen (56 procent) als koopwoning in handen van particulieren zijn. Van de koopwoningen zijn er 3,5 miljoen (81 procent) geheel of deels gefinancierd met een hypothecaire lening, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken. De overheid kijkt kritisch naar het prijskaartje van het beleid; de hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks ongeveer 11 miljard euro.

Als u eigenaar bent van een woning belast met een hypothecaire lening, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze ontwikkeling. De belastingvoordelen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen. Iets om rekening mee te houden. Gemiddeld krijgt de woningeigenaar een derde van zijn hypotheekrente terug in de vorm van een belastingkorting. Paniek is niet nodig, maar breng wel in kaart wat het voor u betekent als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. De woonlasten worden dan voor de meesten van ons een stuk hoger, afhankelijk van de soort hypotheek die u hebt. Op termijn kan verhuizen naar een voordeligere woning een optie zijn, of het (deels) aflossen van de hypotheek.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

 • De rente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Houdt u er rekening mee dat u de hypotheekrente maximaal dertig jaar lang kan aftrekken. Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek is in 2001 ingevoerd. Als u voor 2001 een huis hebt gekocht, krijgt u nog tot 2031 hypotheekrenteaftrek.
 • De bijleenregeling. Koopt u een woning, dan wil de overheid dat u de eventuele overwaarde van een eerdere woning in het huis stopt. Doet u dit niet en leent u de overwaarde bij, dan is over het bedrag van deze overwaarde geen renteaftrek toegestaan. Wie een woning koopt en het oude huis verkoopt, krijgt dus te maken met deze bijleenregeling.
  Een rekenvoorbeeld illustreert het effect van de bijleenregeling. Stel, de overwaarde van de woning die u hebt verkocht is 40.000 euro. U koopt een nieuwe woning van 200.000 euro. De rente is dan aftrekbaar over een lening van maximaal 160.000 euro (200.000 – 40.000 euro). Leent u meer dan 160.000 euro? Dan mag u over het bedrag boven die 160.000 euro geen rente aftrekken. Het eventueel extra geleende bedrag valt in box 3 en is daar aftrekbaar van de bezittingen in box 3.
 • Maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek daalt. Het maximale percentage waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken, daalt elk jaar een klein beetje. In 2014 daalde deze voor het eerst van 52 procent naar 51,5 procent. In 2017 werd de aftrek verlaagd naar 50 procent. In 2019 is het percentage 49 procent. Het maximale percentage waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken gaat de komende jaren versneld omlaag. In 2023 moet dit zijn gezakt naar 37,05 procent. Hier krijgt u voorlopig alleen mee te maken als u in de hoogste belastingschijf van 51,75 procent zit.
 • Aflossingseis per 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt de eis dat nieuwe leningen of aanvullende leningen (bij verhuizing naar een duurdere woning) volledig afgelost moeten worden middels een lineair- of annuïtair dalende lening. Door deze hypotheekvormen wordt de renteaftrek gedurende de looptijd minder.

Wilt u weten wat veranderingen in de belastingen voor u betekenen? Of wilt u inzicht in uw financiële plaatje als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is? Neem dan eens contact met me op.

‘Dat regelt mijn man altijd!’

Bij mij thuis is het precies andersom geregeld 😉 !

Vrouwen en geld. Is er verschil in de manier waarop vrouwen met geld omgaan en hoe mannen dat doen? En als dat zo is, wat kun je daar als vrouw van leren? En als man?

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe mensen met geld omgaan. En er is ook veel geschreven over het financiële gedrag van vrouwen en mannen. Zo komt onder meer naar voren dat vrouwen geld vaker als middel zien om dingen mee te doen, niet als iets om energie in te steken. Ze beseffen vaak ook niet dat je strategieën moet bedenken om aan geld te komen. Dat stellen Denise Hulst en Wilma Hoeflaken in hun boek ‘Vrouwen & Geld’. Vrouwen gaan pas nadenken over geld als het gebrek daaraan zich opdringt. Maar dan is het vaak al te laat. Mannen zijn doorgaans meer gericht op het geld zelf. Met geld kun je meer geld verdienen, bijvoorbeeld. Door met geld te handelen kun je macht krijgen. Of aanzien. Of beide.

In welke situaties zien we in onze maatschappij dat vrouwen op achterstand staan? Er vinden nog steeds veel echtscheidingen plaats in Nederland, minstens een op de drie huwelijken haalt de eindstreep niet. Dat zijn momenten waarop er opeens over geld wordt gesproken. In heel veel gezinnen is geld niet een onderwerp dat leeft. Als de scheiding zich aandient, kunnen veel vrouwen op de vraag hoe het zit met de financiën geen sluitend antwoord geven. Vaak komen ze niet verder dan ‘dat regelt mijn man altijd.’ Dat komt het scheidingsproces niet ten goede, want het wantrouwen dat er dan vaak is, wordt vergroot door de onwetendheid over het geld.

Wat is er werkelijk aan gezinsinkomen? Hoe moet je in de verdeling van je inkomens omgaan met overwerk? Of er komen opeens schulden op tafel, waarvan de vrouw het bestaan niet afwist. Of hoe zit het met het recht op partneralimentatie of alimentatie voor de kinderen? De Eerste Kamer heeft ingestemd met de beperking van de maximale duur van de partneralimentatie. Nu kan iemand nog twaalf jaar partneralimentatie krijgen. Dat wordt voor nieuwe gevallen vanaf 2020 heel anders: de helft van de huwelijkse periode, met een maximum van vijf jaar. Ben je twintig jaar getrouwd, dan zou de helft tien jaar alimentatie zijn. Maar dat werkt dan niet meer zo: het is dan maximaal vijf jaar. Er zijn nog wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vijftigplussers en mensen die dicht tegen de AOW aan zitten. Dus, advies inwinnen is geen overbodige luxe. Voor bestaande situaties verandert er overigens niets.

Ook belangrijk: wat houd ik netto over? Uit onderzoek komt naar voren, dat vrouwen en mannen nauwelijks een idee hebben wat ze netto uitgeven. En dat is toch wel de basis om bij een echtscheiding te weten wat dit doet met je welstandsniveau. In veel gevallen dalen de leefomstandigheden, voor beide ex-partners.

Inzicht in je geldzaken kan niet vroeg genoeg gebeuren. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Als je als vrouw denkt dat je een kennisachterstand hebt, dan kun je daarover veel vinden om te lezen. Wil je weten hoe het precies zit in je eigen situatie? Of je kunt blijven leven zoals je dat graag wilt, als er zich iets ergs voordoet? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak.

De vier beste voornemens voor je portemonnee

Word financieel gezond!

Een nieuw jaar beginnen we altijd met frisse moed – en dus met goede voornemens. Wij Nederlanders houden ervan, want we maken soms hele lijstjes met voornemens. Maar wat als je 2019 nu eens écht serieus begint? Met een plan om jezelf komend jaar helemaal financieel fit te maken? Want ben je financieel gezond, dan leg je de basis voor een goed en gezond leven met iedereen van wie je houdt. En je hoeft er niet in je eentje aan te werken: met hulp van de financieel planner blijft het niet bij voornemens.

Weet je wat de populairste goede voornemens zijn aan het begin van elk jaar? Stoppen met roken en gezonder leven zitten er natuurlijk bij. Maar enkele van de populairste voornemens kun je ook met een financiële blik bekijken. En het dan ook goed aanpakken. Want werken aan je financiële gezondheid levert echt iets op.

1. Gezonder leven

Elk jaar staat dit voornemen bovenaan. Dus wie zich voorneemt om gezonder te gaan leven, denkt als eerste aan gezonder eten. Maar wat mensen vaak vergeten: goede slaap is net zo belangrijk! Want slecht slapen – bijvoorbeeld door financiële zorgen en gepieker – is enorm schadelijk voor je gezondheid.

Van even een dutje doen gaan je zorgen niet weg, alleen goede nachtrust helpt. De beste manier om rust in je hoofd te krijgen is daarom om de oorzaak van het gepieker weg te nemen. En waar liggen mensen vaak van wakker? Juist, hun geldzorgen. Vergeet niet: veel zorgen ontstaan doordat je de oplossing niet weet. Ook je geldzorgen voelen al een stuk minder zwaar als je een financieel plan hebt. En dan volgt de nachtrust vanzelf.

2. Meer aandacht voor elkaar

In de donkere dagen rond kerst en Oud & Nieuw zit je het liefst met familie en vrienden bij elkaar. Samen om tafel, samen feestend. Waarom hebben we de rest van het jaar dan zo weinig tijd voor elkaar? Familie en vrienden gaan altijd voor, toch?

En dat geldt ook voor tijd vrijmaken voor de opvoeding van je kinderen. Of als mantelzorger voor je zieke vader of moeder. Een geweldig voornemen, maar heb je er ook de financiële vrijheid voor? Daarom is het belangrijk dat je het financieel goed regelt. Want meer zorg voor anderen kan ook tijdelijk minder werken betekenen. En dus minder inkomsten. Hoe ga je dat opvangen?

3. Iets nieuws leren

Weer in de boeken duiken – veel mensen nemen ’t zich met Oud & Nieuw voor. Om promotie te kunnen maken naar die leukere baan of je leert iets waar je iets aan hebt op reis. Bijvoorbeeld een nieuwe taal.

En als je toch van plan bent om een nieuwe taal te leren, waarom dan niet de taal van financiën? De financiële taal spreken wordt steeds belangrijker, want de samenleving verwacht steeds meer financiële zelfredzaamheid van je. Het vangnet van de overheid is er in veel gevallen niet meer, vaak moet je het helemaal zelf uitzoeken. Je verdiepen in jouw financiële mogelijkheden is dus een heel goed voornemen. Des te beter beslagen kom je ten ijs als je financieel advies nodig hebt en samen met je adviseur tot de beste keuzes wilt komen.

4. Meer aan anderen geven

We hebben net een maand achter de rug die in het teken stond van cadeautjes geven. Zo gul als we in de decembermaand zijn, zo zouden we het hele jaar door willen zijn. Een prachtig voornemen, want geven aan anderen maakt gelukkig.

Maar hoe goed heb je je goedgeefsheid ingecalculeerd? En hoe geef je je geld weg als je er straks niet meer bent? Misschien is je pensioen goed geregeld, maar geldt dat ook voor het nabestaandenpensioen? En hoe zit het sowieso met je nalatenschap? Geven is fijn, maar méér kunnen geven en genoeg voor jezelf overhouden is nóg fijner.

En nu knopen doorhakken!

Goede voornemens gaan onverbrekelijk samen met beslissingen. Wil je serieus aan de slag met je financiële goede voornemens? Dan hoor ik dat graag ! Ik ben een onafhankelijke adviseur die jouw financiële keuzes in overeenstemming brengt met je leven nu, maar ook met je toekomst en die van je kinderen. Dat is de slimste manier om je goede voornemens blijvend te maken – en dat willen we toch eigenlijk van elk goed voornemen?

Zzp’ers en flexwerkers moeten zelf hun pensioen regelen. Hoe heb jij dat geregeld?

Ben je zzp’er? Dan weet je dat je je pensioen écht zelf moet regelen. En dat is niet eenvoudig. Eerst maar eens genoeg geld om van te leven, en dan moeten je verdiensten het liefst ook nog een beetje regelmatig zijn.

Of stap je van tijdelijke baan naar tijdelijke baan? Dan is de kans groot dat je in hetzelfde schuitje zit als de zzp’er: géén pensioenopbouw en het risico dat je later op een houtje bijt.

Als parttimer bouw je waarschijnlijk wel pensioen op via je werkgever, maar vergeet niet: je werkt nu drie of vier dagen, maar straks moet je 7 dagen leven!

Toch zijn er mogelijkheden voor jou. En dat begint met financieel inzicht ! Neem daarom nu de tijd om je pensioen goed te regelen, want straks is het te laat.  Een goed gesprek met een gecertificeerd financieel planner kan je helpen!

Hier alvast wat tips ter voorbereiding op dat gesprek:

 • Kijk eens online wanneer je recht hebt op AOW
 • Zoek eens uit hoeveel pensioen je (nog) opbouwt (via voormalige werkgevers), bijvoorbeeld via www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Probeer te bepalen welke uitgaven nu én straks belangrijk voor je zijn

Hoe financieel gezond ben jij?

Ouders maken zich het meeste zorgen over de financiële toekomst van hun kinderen. Terecht, want voor het eerst sinds lange tijd gaan onze kinderen het moeilijker krijgen dan de vorige generaties.

Toch blijkt uit een groot FFP/Nibud-onderzoek dat voor een grote groep veertigers en vijftigers één zorg nóg groter is: de aflossingsvrije hypotheek die als een molensteen om hun nek hangt. Weegt die ook voor jou zo zwaar? Niet zo gek dat ouders zich zorgen maken om de financiën van hun kinderen. Want straks gaat jouw geld niet naar de kinderen, maar heb je het nodig om je hypotheek te betalen.

Nu ben je nog op tijd om je hypotheekprobleem op te lossen, want straks is het te laat. We leven immers in een samenleving waarin steeds meer van iedereen wordt verwacht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financiële gezondheid.

Een goed gesprek met een gecertificeerd financieel planner kan je helpen !

Hier alvast wat tips ter voorbereiding op dat gesprek:

 • Check wanneer de rentevaste periode van je aflossingsvrije hypotheek afloopt
 • Bekijk wat de einddatum is van je hypotheek
 • Ga na hoeveel het kost om je hypotheek vervroegd (in delen) af te lossen

Meer informatie uit het FFP/Nibud-onderzoek

Prinsjesdag 2018: bespaar nog dit jaar belasting

In grote lijnen was het al bekend, maar op Prinsjesdag wordt het dan definitief: volgend jaar gaan veel belastingen omlaag. Dit jaar kunt u hier al van profiteren.

Inkomens tussen de € 20.000 en bijna € 70.000 worden vanaf 2019 belast met (afgerond) 37% in plaats van met 41%. Het toptarief daalt van bijna 52% naar 49,5%. Voor mij als financieel planner een goede gelegenheid om mijn klanten te adviseren. Want zij kunnen van de belastingverlaging volgend jaar nog dit jaar profteren. Hoe? Door aftrekposten naar voren te halen. Dan kan men bepaalde items nog tegen het huidige hogere tarief aftrekken in plaats van tegen het lagere tarief van volgend jaar. Ik denk dan onder meer aan onderstaande zaken.

Hypotheekrente
Betaal de hypotheekrente een half jaar vooruit. U mag de hypotheekrente over de eerste zes maanden van 2019 al in 2018 betalen en aftrekken. Dat betekent dat u de hypotheekrente kunt aftrekken tegen het hogere tarief dat in 2018 nog geldt. U mag de rente wel minder maar niet meer dan zes maanden vooruit betalen. Doet u dat wel, dan vervalt de aftrek volledig, dus ook de eerste zes maanden. Overigens is uw hypotheekverstrekker niet verplicht hieraan mee te werken. Vraag daarom eerst na of uw bank of verzekeraar zo’n vooruitbetaling accepteert.

Oversluiten hypotheek
Sluit uw hypotheek nog dit jaar over. Als u uw huidige hypotheek oversluit naar een lening met een lagere rente betaalt u vaak een boeterente. Deze boeterente is aftrekbaar. Daarnaast betaalt u afsluit- en soms advieskosten. Ook deze kosten zijn aftrekbaar. Als u uw hypotheek nog dit jaar oversluit – al dan niet bij dezelfde hypotheekverstrekker – zijn al deze kosten tegen het huidige, hogere tarief aftrekbaar.

Zorgkosten
Haal planbare zorgkosten naar voren. Sommige zorgkosten kunt u plannen, zoals een gebitsrenovatie. Mocht u een dergelijke ingreep overwegen, dan kan het voordelig zijn om deze nog in 2018 te laten plaatsvinden. Vraag dan wel of de rekening voor het eind van het jaar kan worden verzonden.

Giften
Doneer extra in 2018. U kunt ook aftrekbare giften aan goede doelen naar voren halen. Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar als het om een ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – gaat. Dat is een goed doel dat door de Belastingdienst als zodanig is erkend. Vaak is een gift pas aftrekbaar als deze uitkomt boven de één procent van uw inkomen. Door uw geplande giften voor 2019 al dit jaar te doen, kunt u deze tegen een hoger belastingtarief aftrekken.

Aftrekposten dit jaar naar voren halen
Ook als u volgend jaar verwacht minder belasting te betalen, is het vaak voordelig om nog dit jaar aftrekposten naar voren te halen. Uw inkomen kan omlaag gaan omdat u minder gaat werken of met pensioen gaat.

Inkomsten uitstellen
Probeer sommige inkomsten juist uit te stellen tot volgend jaar. Dat is onder meer aan de orde als u als zelfstandige geld verdient. U kunt bijvoorbeeld bepaalde opdrachten pas in 2019 uitvoeren. En mocht u worden ontslagen en een transitievergoeding krijgen, dan kunt u die misschien laten uitbetalen in 2019. Denk verder aan het uitstellen van uw pensioendatum. Daar zitten vaak wel haken en ogen aan, onder meer omdat het gevolgen kan hebben voor het nabestaandenpensioen.

Advies
Als u wilt profiteren van de belastingplannen van het kabinet dan kan ik u daarbij goed adviseren. Vraag tijdig advies, want sommige zaken – zoals het oversluiten van uw hypotheek – kunt u niet even snel regelen. Zeker in de laatste weken van het jaar hebben banken, notarissen en andere dienstverleners het vaak erg druk.